Varmepumper


Her på siden finder du de hyppigste årsager til din varmepumpe kan melde fejl.

For at kunne hjælpe dig hurtigere anbefaler vi du følger ‘selvkontrol’ guiden som du finder nedenfor.

FAQ

Indoor unit does not receive the feedback from outdoor unit during 110 seconds and this condition happens four times continuously. 

Årsager: Ledningsfejl, indendørs eller udendørs print fejl.

Mulige løsninger: Sluk for strømmen i 2 min. Virker det ikke så reset pumpen – undersøg om ledningerne er korrekt forbundne mellem ude/inde del. Virker det ikke er det sandsynligvis en printkortfejl. Skift printkort.

Indoor or outdoor PCB main chip does not receive feedback from EEPROM chip. 

Årsager: Installationfejl eller printkort fejl.

Mulige løsninger: Sluk for strømmen i 2 min. Har det ingen virkning check om sikringerne er belastet med flere produkter, mål om der er 220v i stikkontakten til LVP. Tilslut anden sikringsgruppe. Reset pumpen – AC test.

When indoor fan speed keeps too low (300RPM) for certain time, the unit will stop and the LED will display the failure. 

Årsager: Ledningsfejl, Ventilator udluftning defekt, Ventilatormotor er defekt eller printkort defekt.

Mulige løsninger: Rens filter i indedelen – blæsemotor defekt/blokeret – snavset filter. Sluk strømmen i 2 min. Og roter propellen med hånden og derefter start igen. Stadig fejl – undersøg om ledninger fra print til motor er OK – ingen ændring, Reset pumpen – AC test. Stadig fejlkode, skift propelmotor + PCB inde (E3) og/eller ude (F5).

Define the evaporator coil temperature T2 of the compressor just starts running as Tcool. In the beginning 8 minutes after the compressor starts up, if T2 <Tcool-2℃ does not keep continuous 4 seconds and compressor running frequency higher than 50Hz does not keep continuous 3 minutes, and this situation happens 3 times, the display area will show “EC” and AC will turn off. 

Årsager: T2 sensor fejl, Indendørs PCB er defekt, Systemproblemer, såsom lækage eller blokering.

Mulige løsninger: Hvis der blæser kold luft fra indendørs eller udendørs luft udtag, tjek om T2 sensor sidder ordentligt, kommer problemet igen skift indendørs PCB. Er der lækage à fiks det og genfyld kølemiddel.Er der nogen blokering? (såsom rørets kapillærer eller svejsede punkter) à fiks blokaden.

If the sampling voltage is lower than 0.06V or higher than 4.94V, the LED will display the failure. 

Årsager: Ledningsfejl, Sensor defekt, PCB-defekt

Mulige løsninger: E4 – Undersøg forbindelsen fra print til indendørssensor er ok- ingen ændring skift sensor – skrift print inde. E5 – Undersøg forbindelsen fra print til udendørssensor er ok- ingen ændring skift sensor – skrift print ude. F1 – Check forbindelserne mellem temperatursensoren og main PCB. Kontroller modstandsværdien af sensoren. Udskift sensoren hvis ikke værdien er ok. F2 –Check forbindelserne mellem temperatursensoren og main PCB. Kontroller modstandsværdien af sensoren. Udskift sensoren hvis ikke værdien er ok. F3 – Check forbindelserne mellem kompressor temperatursensoren og main PCB. Kontroller modstandsværdien af sensoren. Udskift sensoren hvis ikke værdien er ok.

E4/E5/F1/F2/F3 – hvis ikke det hjælper at skifte sensoren, skift PCB i ude/indedel alt efter hvilken sensor der har fejlen.

An abnormal current rise is detected by checking the specified current detection circuit.

Årsager: Strømforsyningsproblemer, System blokering, PCB-defekt, Ledningsfejl, Kompressorfejl

Mulige løsninger: Check strømforsyningen, se om der er noget der blokere for proppen inde og ude. Kontroller forbindelserne samlestik og ledninger, skift ledninger til kompressoren, skift print inde og ude. Kan være defekt kompressor.

When the voltage signal that IPM send to compressor drive chip is abnormal, the display LED will show “P0” and AC will turn off.

Årsager: Ledningsfejl, IPM fejlfunktion, Udendørs ventilator er utilstrækkelig, Kompressorfejl, Udendørs PCB-defekt

Mulige løsninger: Ledningsfejl, IPM fejlfunktion, Udendørs ventilator er utilstrækkelig, Kompressorfejl, Udendørs PCB-defekt

Mulige løsninger: Tjek ledninger mellem main PCB- er de ok og er der nok ventilation ved udedelen? Tjek propelmotoren på udedelen kører som den skal. Tjek om kompressorens spænding er OK. Skift PCB.

An abnormal voltage rise or drop is detected by checking the specified voltage detection circuit.

Årsager: Strømforsyningsproblemer, Systemlækage eller blokering, PCB-defekt.

Mulige løsninger:Tjek om strømforsyningen er ok. Sluk enheden og tænd igen. Tjek ledningerne. Prøv en anden sikringsgruppe. Skrift PCB.

If the temperature of IPM module is higher than limited value, the LED will display the failure.

Årsager: IPM radiator problem, PCB-defekt

Mulige løsninger: Kontroller om fastgørelsesskruerne på PCB og IPM radiatoren er stramt fast. Stram evt. skryerne og tilfør silikone fedt. Skift PCB

An abnormal inverter compressor drive is detected by a special detection circuit, including communication signal detection, voltage detection, compressor rotation speed signal detection and so on.

Årsager: Ledningsfejl, IPM fejlfunktion, Udendørs ventilator er utilstrækkelig, Kompressorfejl, Udendørs PCB-defekt

Mulige løsninger:Tjek ledningerne mellem main PCB og kompressor. Tjek om IPM er installeret korrekt. Check om udendørs blæseren kører ordentligt og om der er nok ventilation ved udedelen. Tjek om modstanden på kompressoren er OK. Skift PCB.

Årsag: Monteringsfejl. Afløbet/drænslangen løber ikke nedad eller er klemt

Mulig løsning: Tjek afløbet/ drænslangen ligger under/nederst rørene med køle væske og elkablet!

Mangel på køle væske / ledningerne er ikke koblet rigtigt på – Tjek installationen

Anlægget affroster vent ca. 8-10 min. Kondensatoren til blæsemotoren er knækket på printet – lodder ny på… Eller blæsemotoren er defekt.

Olien kan løbe ud hvis anlægget har været utæt over tid! OLIEN ER SUNDHEDSSKADELIG!

NEJ, skal være i fri luft

Fjern Transport (hønsenet) inder dels rum temp. for lav eller rummet for stort. Prøv med mindst 21 Grader inde temp.

Man kan tænde/slukke lyset i displayet ved at trykke på “88” eller “LED/Follow me (lille mand)” på remoten

Anlægge skal stå på HEAT eller Cool, FP knappen skal holdes nede i 2 sec. Display viser efter “FP”

Hvis du oplever at der kommer mere støj end normalt fra indedelen kan det være din varmepumpe trænger til nyt leje eller motor i indedelen. Lyden kan testet ved først at sætte varmepumpen på FAN. Sæt derefter vifte hastigheden på 1 i omkring et minut. Øg derefter hastigheden til 2 og 3 og lyt efter om lyden øger.

Øger lyden så udfyld gerne info på varmepumpe reklamations siden. Husk kvittering fra køb og installation hvis det er en garantisag.

Afkøling på inde del er for stor, Gas temp. (R410a) > 40/45 Grader ikke opnået kontinuerligt. Rum temp. for lav øg inde temp. Til mindst +21 grader

Anlægget KAN ikke gå under 17 grader (sommerhusfunktionen er en vinterfunktion: 8-10 Grader)

Ved nyt anlæg (fejl el-tilslutning) Fejl: Uddel, Jordledning er sat på c-klemme, skal på stel

Kan muligvis også være defekt varmekabel. Prøv evt. at koble varmekablet fra.

Der vil normalt ikke gå mere end ca. 5min. Inden anlægget starter! Gas temp. (R410a) > 40/45 Grader

Magnetventilen er der fejl på eller (ledningerne er forbundet forkert Klemme 3/4 på on/off- model)

Ja

Nej

Nej

Kun S modeller

Kan mangle kølemiddel