Varmvandsbeholder


Her på siden finder du de hyppigste årsager til din varmepumpe kan melde fejl.

For at kunne hjælpe dig hurtigere anbefaler vi du følger ‘selvkontrol’ guiden som du finder nedenfor.

Guide til hvordan du selv kan fejlfinde på din varmvandsbeholder

FAQ

Husk altid at slå strømmen fra inden man åbner ind til termostat og varmelegemet

Kontroller om der kommer strøm fra stikkontakten til termostaten, hvis ja kontroller om termosikringen på termostaten er udløst, hvis ja tryk/reset termosikringen ind.

Årsag: Det kan skyldes, at beholderen er anvendt uden vand. Oftest vil det ske ved opstart, eller efter den har været tømt for vinteren, og man ikke sikrer sig, at der er vand i beholderen inden opstart.

Årsag: Det kan også skyldes, at varmelegemet ikke kan frigive varmen pga. kalk/slam, og derved er revnet, når man så tilslutter strømmen vil der komme en korsslutning i varmeelementet. Udskift elementet og evt. termostat.

Årsag:

Hvis beholderen har været i brug i over et år (hvis der er meget kalk i vandet), er der stor sandsynlighed for, at der er meget kalk i og omkring varmelegemet tøm beholderen og rens ud kontrollerer om elementet har taget skade (revnet) af overophedning.

Det er sikkert spændingen i beholderen der skal udløses – Lad Varmtvandsbeholderen køre på fuld effekt i nogle dage.

Årsag: Sikkerhedsventilen (monteres altid på BLÅ – koldvands røret) har to funktioner, den skal forhindre det opvarmede vand i at gå tilbage i koldtvandsrøret.

Sikkerhedsventil skal beskytte enheden/ beholderen mod for højt tryk. Ventilen udløser hvis trykket stiger mere end tilladt (9 bar / 0,9 MPa) under opvarmning. Det er normalt, at der fra ventilen kommer lidt vand, lad det dryppe ned i et gulvafløb.

Magnesiumanoden beskytter den indre overflade mod korrosion/rust, anoden har en levetid op til 5 år men bør kontrolleres mindst hvert andet år. Dette kan udføres i forbindelse med vedligeholdelse, når man skal rense beholderen for kalk mm. Hyppig vedligeholdelse kan forlænge levetiden af vandvarmeren med op til 15-20 år

Under opvarmningen af vandet kan der forekomme en pibende lyd (af vand, der kommer op til at koge). Dette er almindeligt og betyder ikke, at apparatet fejler noget. Lyden bliver stærkere med tiden på grund af kalkaflejringerne. Med henblik på at få lyden til at stoppe, skal man få apparatet renset. Denne tjeneste er ikke omfattet af garantiservicen.

For at vandvarmeren skal kunne fungere godt og sikkert, skal retur-sikkerhedsventilen gøres rent og kontrolleres jævnligt mht. dens funktion /at den ikke blokeres, og i områder med kalkholdigt vand skal vandvarmeren afkalkes. Afkalkning indbefattes ikke i garantiservicen

Lyser i rødt – apparatet er i opvarmningstilstand. Lyser i blåt – vandet er blevet opvarmet og termostaten er slukket

Anoden er af Magnesium. Anoden har 2 funktioner 1. vedligeholde/reparerer den keramiske overflade indeni beholderen. 2. beskytte varmelegemet imod kalkbelægning – derved at mindske strømforbruget.

Mange tror fejlagtigt, at der skal være en så høj en temperatur som muligt i varmtvandsbeholderen for at nedsætte risikoen for bakterier som fx legionella, og derfor har de skruet for højt op. Men ud over, at en høj temperatur giver et større varmetab – da der er større forskel på varmen i vandet og omgivelserne – giver det både mere aflejring af kalk i rørene og forøget risiko for bakterievækst. En høj vandtemperatur på over 55 grader kan nemlig skabe ’biofilm’, noget slimet stads, der aflejrer sig i rørene og giver grobund for bl.a. legionella. 

En temperatur på 55 grader i varmtvandsbeholderen og 50 grader ude ved vandhanen er nok til at holde legionella og andre bakterier nede og er stadig varmt nok som opvaskevand.

Lugten kommer ikke fra hårdt, blødt eller surt vand men fra Mangan – det kommer fra kundens egen vandforsyning. Grænsen for mangan er maksimal 0,19g / kg – er det under denne værdi forekommer problemer med lugt sjældent. Mangan og magnesium reagerer med hinanden og give lugt (svovl). Manganindholdet i vandet kan man få oplyst ved brugerens vandforsyningen.

Hvis kunden indsætte en anode fremstillet af aluminium eller zink, så vil lugten sandsynligvis forsvinder – i dette tilfælde er det bedre at køre uden anode. MEN levetiden forkortes på produkt og garantien bortfalder!